IMG_6965

06 lutego 2024

Czy warto zainwestować w gruntową pompę GEODAN Mitsubishi – koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Spis treści

Nie tylko powietrzne pompy ciepła, bo także gruntowe, cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Są efektywne, pozwalają zapewnić optymalny komfort cieplny w każdym obiekcie. Dzisiaj słów kilka na temat gruntowej pompy ciepła GEODAN Mitsubishi, czy warto inwestować w ten model? I jakie są jego zalety w porównaniu z pompą powietrzną (np. Zubadan)?

Pompa gruntowa GEODAN Mitsubishi – nasza historia

Gruntowe pompy ciepła pozwalają na pozyskanie ciepła bezpośrednio z gruntu. Działająca u nas GEODAN Mitsubishi zabezpiecza nasze potrzeby cieplne już trzeci sezon. Do jej montażu wykonane zostały trzy odwierty pionowe, po 70 mb, a ogrzewany obiekt o powierzchni 200 m2 wybudowany został w 2008 r. Decyzja o montażu GEODAN Mitsubishi zapadła, gdy postanowiliśmy zastąpić dotychczas używany model Stiebel Eltron. Dlaczego? Wbrew pozorom decyzja nie była podyktowana awarią dotychczas działającego sprzętu. Do samego końca Stiebel Eltron działała prawidłowo.

W naszym obiekcie instalacja wewnętrzna skonstruowana jest w taki sposób, że 60% układu to ogrzewanie podłogowe, a 40% – tradycyjnie grzejniki. Tradycyjne tylko z wyglądu, bo przystosowane do parametrów analogicznie jak podłogówka, tj. parametr zasilania 35, a powrotu 30.

Przeprowadzone OZC budynku wykazało, że zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą wynosi ok. 6 kW. Z kolei analiza wyników wykonanych testów szczelności wraz z badaniem termowizyjnym pozwoliło wnioskować, że wartość ta jest wyższa – w granicach 8 kW. W praktyce zaobserwowaliśmy, że przy -18 stopniach C  pompa działała z wydajnością ok. 80%.

Koszty inwestycyjne

W naszym przypadku koszty inwestycyjne były rozłożone w czasie, jednak dla ułatwienia przyjmijmy współczesne wydatki. Wykonanie odwiertów to obecnie wydatek rzędu 28700 zł, a koszt zakupu oraz instalacji pompy ciepła Mitsubishi GEODAN wynosi obecnie 52300 zł. Gdybyśmy chcieli obecnie wykonać wszystkie niezbędne prace, to instalacja gruntowej pompy ciepła GEODAN kosztowałaby ok. 81000 zł brutto. Koszty inwestycyjne są zatem wysokie. Wybierając model pompy Mitsubishi Zubadan, której moc wynosi 10 kW,a wybierając pompę gruntową Geodan, należy zatem przygotować się na wysokie koszty początkowe szacując około  dodatkowo 20000 zł

Koszty związane z eksploatacją

Porównując koszty eksploatacji urządzeń, oparte na doświadczeniu dla obiektów o podobnym metrażu obliczyliśmy, że różnica w zużyciu energii może sięgać nawet 15 kW dziennie. Duże różnice zaobserwowaliśmy, gdy temperatura zewnętrzna osiągała ok. 0 stopni C, ponieważ w takich warunkach pompy powietrzne regularnie wykonują defrost – niezbędny, jednak pochłaniający sporo energii. Ze względu na mechanizm działania i źródło pozyskania ciepła (z gruntu), w pompach gruntowych defrost nie występuje w ogóle.

Drugą ważną kwestią, która różni pompy powietrzne i gruntowe, jest stabilność pracy urządzenia. Modele gruntowe charakteryzują się minimalną ilością wyłączeń i włączeń, co sprawia, że zakres modulacji mocy jest duży.

Gdy instalacja pompy gruntowej zostanie odpowiednio wykonana, to przy mocno obciążonym miesiącu odnotowaliśmy nadal 2C temperatury glikolu z gruntu, co jest wynikiem naprawdę zadowalającym.

Szczegółowa analiza parametrów działania pomp powietrznych i gruntowych pozwoliła wyciągnąć wnioski, że różnica w mocy pomiędzy urządzeniami sięga pułapu nawet 600-700 kWh, na korzyść pompy gruntowej.

Dodatkowe korzyści związane z wykorzystania pompy ciepła

Redukcja kosztów i maksymalizacja korzyści możliwa jest przez wykorzystanie pasywnego chłodzenia do reduktora. Wystarczy skierować glikol z ziemi na wodną chłodnicę w rekuperatorze, wówczas można założyć, że uzyskany wynik może wzrosnąć nawet trzykrotnie, sprawiając, że różnica będzie naprawdę znaczna. Warto dodać, że w analizowanym modelu nie braliśmy pod uwagę ani instalacji PV, ani magazynu energii, a uzyskane wyniki i tak okazały się imponujące.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wymianę działającej pompy Stiebel Eltron?

Powodów było sporo, ale wśród najważniejszych wymienić należy to, że model ten wyposażony był w funkcję on/off, przez co musiał mieć zapewniony spory bufor, aby opanować włączenia i wyłączenia sprężarki. Nowy model pompy gruntowej generuje zdecydowanie mniej hałasu, dzięki czemu jej działanie jest mniej uciążliwe dla otoczenia. W GEODAN Mitsubishi zyskaliśmy możliwość kontroli temperatury źródła.

Wśród zalet wymienić można również zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak funkcja autoadaptacji, możliwość współpracy z instalacją OV oraz możliwość połączenia się z urządzeniem poprzez moduł wifi.

Korzystanie ze zbiornika do CWU w połączeniu z pompą gruntową GEODAN jest znacznie wydajniejsze. Nowa pompa wykorzystuje ładowanie warstwowe oraz jest wyposażona w dwa czujniki, znajdujące się w zbiorniku.

Zalety pompy GEODAN Mitsubishi

Wymiana pompy na nowoczesną GEODAN Mitsubishi okazało się rozwiązaniem bardzo korzystnym. Możliwość regulacji częstotliwości działania sprężarki pozwoliło ograniczyć wahania częstotliwości (z 17 do 4), dzięki czemu urządzenie działa bardziej stabilnie niż poprzedni model. Fakt ten zwiększa wydajność urządzenia oraz wpływa korzystnie na wydłużenie żywotności sprężarki.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że pompy ciepła Mitsubishi Electric zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować wysoką wydajność działania, a jednocześnie, aby urządzenia były przyjazne dla środowiska, cichsze. Wykorzystana przez nas pompa ciepła jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań w branży, a niska emisja hałasu jest jednym z najczęściej wymienianych atutów.

Atutem był także fakt, że wykorzystując nowoczesną pompę GEODAN mamy możliwość kontroli temperatury odwiertu. W praktyce oznacza to, że jeśli jednostka wykryje zbyt niską temperaturę gruntu, to automatycznie zredukowana jest wydajność, w celu ochrony odwiertu.

Dużą zaletą jest także autoadaptacja, która jest ważna dla osiągnięcia optymalnego komfortu cieplnego użytkowników. Dodatkowo, dzięki niej zaobserwować można spore oszczędności energii. Mitsubishi stale ulepsza swoje rozwiązania, stosując m.in. rewolucyjny system sterowania temperaturą w pomieszczeniu. Wykorzystywany jest tu pomiar wartości temperatury powietrza, zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, a na podstawie uzyskanych parametrów określana jest wymagana moc grzewcza dla danego pomieszczenia. Uzyskane wyniki pozwalają automatycznie regulować temperaturę zasilania, dostosowując ją do wymaganej wydajności grzewczej, gdy optymalna temperatura zapewnia odpowiednią wydajność grzewczą. Pomaga to zapobiegać marnowaniu energii. Dużą zaletą jest system, umożliwiający oszacowanie przyszłych temperatur, funkcja ta pozwala zapobiegać niepotrzebnym wzrostom i spadkom temperatury zasilania. Autoadaptacja pozwala zatem maksymalizować komfort cieplny oraz oszczędzać wykorzystywaną energię w sposób prosty i wygodny.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że GEODAN pozwala na współpracę z instalacją PV. Po uzyskaniu informacji o nadprodukcji dochodzi do przegrzewania – domu o 1 stopień C, a CWU o 5 stopni C. Fakt ten pozwala zwiększyć autokonsumpcję, a w związku z tym – obniżyć rachunki za energię.

Korzystanie z modeli pozwalających na kontrolę urządzenia poprzez moduł wifi obecnie jest już standardem, jednak w roku 2008, gdy instalowaliśmy pierwszą pompę gruntową, wiele modeli nie posiadało jeszcze tego udogodnienia.

Gruntowa pompa GEODAN wyposażona jest w wymiennik płytowy, o którym wspominaliśmy ,który odpowiada za ładowanie CWU. W dolnej części zbiornika znajduje się specjalna czujka, dzięki której ogrzewanie wody rozpoczyna się wcześniej, co jest rozwiązaniem bardzo komfortowym dla użytkowników.

Pompa ciepła gruntowa czy pompa ciepła powietrzna ?

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.