Pokaż Ostatnie zdjęcia

28 stycznia 2024

Bezpieczny i efektywny defrost pompy ciepła

Spis treści

Defrost pompy ciepła jest niezbędny, aby urządzenie działało prawidłowo i bez awarii, a jednocześnie optymalnie, wydajnie i efektywnie energetycznie. Termin defrost oznacza odmrażanie i jest procesem, którego nie można pominąć, posiadając powietrzną pompę ciepła.

Cykl i proces defrostu pompy ciepła

Defrost pompy ciepła wykonywany jest w pewnych cyklach, sekwencjach, których celem jest odmrażanie parownika. Dzięki temu pompa ciepła działać będzie optymalnie, a wydajność pracy będzie wysoka. Każdy defrost to pewien proces, w którym wyróżnić można określone etapy. W każdym cyklu pompa przechodzi kolejno przez każdy z nich, co jest gwarancją skutecznego rozmrażania.

W pierwszej fazie pompa ciepła identyfikuje potrzebę rozpoczęcia defrostu. Jest to możliwe dzięki czujnikom temperatury oraz zaprogramowanym algorytmom. W różnych modelach mogą one wyglądać nieco inaczej, każdy producent stosuje bowiem rozwiązania dopasowane do swoich urządzeń. Pompa ciepła uzyskując informację z algorytmu, przechodzi w tryb odmrażania.

Odmrażanie, czyli defrost, to tryb pracy pompy ciepła, w którym dochodzi do odwrócenia cyklu grzania. W praktyce oznacza to, że ciepło wytwarzane przez urządzenie przekazywane jest do parownika, czyli do jednostki zewnętrznej. Żeby możliwe było całkowite rozmrożenie, to ilość dostarczanego ciepła musi być naprawdę duża. Gdy pompa pracuje w trybie defrostu, to wiatrak znajdujący się na zewnątrz jest czasowo zatrzymany. Działanie to jest niezbędny, aby zatrzymać dalsze oszranianie powierzchni lamela parownika. Bardzo ważnym elementem jest zagwarantowanie odpowiedniej ilości ciepła po stronie domu, aby defrost mógł przebiegać bez zakłóceń i skutecznie. Podczas procesu woda po stronie domu ochładza się, dużą rolę odgrywa wówczas bufor, zapewniając stały dostęp do odpowiedniej ilości ciepłej wody, jaka niezbędna jest do wykonania pełnego cyklu defrostu.

Niektórzy zastanawiają się, czy można zrezygnować z bufora? Odpowiedź brzmi tak, jednak takie rozwiązanie wiąże się z określonymi konsekwencjami. Ilość wody, jaka znajduje się w układzie centralnego ogrzewania, będzie mała. W efekcie temperatura zasilania instalacji i grzejników może być wyjątkowo niska. W niektórych modelach pomp ciepła, takich jak np. Mitsubishi HEAVY, jeśli ilość wody w układzie będzie zbyt mała, to wykorzystywane są zasoby zgromadzone w zbiorniku CWU. Wężownica i zawór przełączający pozwalają doprowadzić odpowiednią ilością wody do układu, a gdy defrost zostanie wykonany – pompa ciepła powraca do normalnego trybu pracy, a zewnętrzny wentylator ponownie się uruchamia. Na wymienniku ciepła nie powinno być już lodu. Po rozpuszczeniu woda odprowadzana jest poza obudowę urządzenia.

Mimo że lód został rozpuszczony, to w kontekście procesu, jakim jest defrost pompy ciepła, odmrażanie urządzenia nadal trwa. Na wcześniejszych etapach doszło bowiem do wyciągnięcia ciepła z układu centralnego ogrzewania, dlatego też teraz konieczne jest uzupełnienie niedoborów. Defrost kończy się dopiero wtedy, gdy pompa ciepła wróci do normalnej pracy, czyli zadanej temperatury zasilania, a lód zostanie całkowicie rozpuszczony. Tylko w takich warunkach można uznać, że odmrażanie było efektywne i skuteczne.

Defrost a efektywność pracy pompy

Należy pamiętać, że efektywność pracy pompy ciepła jest ściśle powiązana również z częstotliwością i skutecznością wykonywania procesu odmrażania. Jest to jeden z czynników, jaki należy wziąć pod uwagę, wybierając odpowiedni model pompy ciepła. Cele te można osiągnąć, jeśli weźmie się pod uwagę zapotrzebowanie oraz regulację hydrauliczną. Tylko optymalizacja parametrów pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności urządzenia oraz oszczędność energii.

Taca ociekowa do pompy ciepła jak rozwiązać? Czy wogólne jest potrzebna?

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.