IMG_3005

18 stycznia 2024

Wygrzewanie posadzki z pompa ciepła- jak wykonać ?

Spis treści

Wygrzewanie posadzki to działania, których celem jest usunięcie nadmiernej wody z wylewki, która nie została zużyta w procesie wiązania. Działania te pozwalają też na usunięcie wewnętrznych naprężeń. Rezygnacja z tego etapu może w późniejszym czasie przysporzyć wielu problemów. Dlaczego wykonuje się wygrzewanie oraz w jaki sposób wykonać pracę prawidłowo posiadając pompę ciepła?

Dlaczego należy wykonać wygrzewanie posadzki?

Wykonanie wygrzewania posadzki jest niezbędne. Jeśli proces ten zostanie pominięty lub przeprowadzony w niewłaściwy sposób, może doprowadzić do pękania podkładu lub uniesienia posadzki w narożnikach. Dlatego też wygrzewanie wykonuje się jeszcze zanim wykonane zostaną prace wykończeniowe podłogi. Nie ma znaczenia czy w pomieszczeniu ostateczna warstwa wykonana będzie z płytek, paneli czy desek parkietowych, niewłaściwe wygrzanie lub jego brak doprowadzić może do uszkodzenia podłogi. To z kolei wiąże się z kosztownymi naprawami lub koniecznością całkowitej wymiany warstwy wykończeniowej. Dlatego wygrzewanie wykonuje się zawsze jeszcze przed ułożeniem końcowej warstwy podłogi.

Aby rozpocząć proces wygrzewania, w pierwszej kolejności muszą zostać ułożone wszystkie rury grzewcze, które następnie zalewane są wybranym wariantem wylewki. Czas przeprowadzenia procesu zależy od kilku czynników, trzeba jednak pamiętać, że wylewka wykonana pod ogrzewanie podłogowe jest grubsza, zatem uzyskanie optymalnej temperatury może zająć więcej czasu.

Wygrzewanie zyskuje szczególne znaczenie w przypadku wylewek wykonanych z jastrychu. Jest to materiał, który jeśli nie zostanie z niego odparowana woda, cechował się będzie różną wilgotnością w górnej i dolnej części. Gdyby w takiej sytuacji uruchomione zostało ogrzewanie, doszłoby do odkształcenia całej płyty grzewczej.

Trzeba pamiętać, że proces wygrzewania wiąże się z dość dużymi kosztami początkowymi. Najczęściej przed pierwszym uruchomieniem jej temperatura wynosi ok. 5-7 stopni, a docelowo powinna mieć nawet 45 stopni Celsjusza. W związku z tym włączenie ogrzewania wymaga wykorzystania większej ilości energii, a moc początkowa jest większa niż w późniejszym okresie.

Jak wykonać wygrzewanie posadzki z pompą ciepła

Ogrzanie posadzki do pożądanej temperatury wymaga zatem czasu. Całego procesu nie wykonuje się w jeden czy dwa dni. Pełne wygrzanie osiąga się zazwyczaj po upływie 10-14 dni.

Odpowiednio dobrana pompa ciepła poradzi sobie z zadaniem bez trudności. Trzeba jednak wiedzieć, że początki są trudne, ponieważ woda w instalacji podłogowej nagrzewa się długo. Podczas wstępnego uruchamiania nagrzewany jest też cement i piasek, stąd tak duże trudności. Nie są to ani optymalne, ani normalne warunki pracy dla pompy ciepła. W obrębie górnego źródła występuje niska temperatura, co sprawia, że w urządzeniu brakuje energii niezbędnej do przeprowadzenia defrostu. Taka sytuacja stwarza realne ryzyko wystąpienia awarii urządzenia.

Specjaliści podkreślają, że posiadając pompę ciepła do tematu wygrzewania posadzki podchodzić należy w sposób szczególny. Eksperci zalecają, aby proces ten wykonywać stopniowo. Trzeba jednak wiedzieć, że nie odnosi się to do temperatury, lecz powierzchni. Podczas stopniowego ogrzewania należy rozpocząć od jednego lub dwóch pomieszczeń, a następnie rozszerzać obszar o kolejne pokoje. Gdy temperatura posadzki osiągnie ok. 20 stopni Celsjusza, to dopiero wtedy można zdecydować się na włączenie ogrzewania całości podłogi, jednocześnie ustawiając program do wygrzewania.

Doprowadzenie posadzki do wstępnego ogrzania wymaga wykorzystania dużej energii i mocy, dlatego dobrze, jeśli pompa ciepła ma możliwość wspomagania się grzałką w momentach newralgicznych.

Na czym polega wygrzewanie posadzki w instalacji z pompą ciepła?

Program wstępnego wygrzewania posadzki w instalacjach z pompą ciepła zawsze powinien być rozłożony w czasie. Najczęściej jest to ok. 10 dni, chociaż finalnie zależy to od powierzchni obiektu. W efekcie tego procesu, podłoże uzyskuje temperaturę rzędu 40-45 stopni. Oznacza to, że po wstępnym ogrzaniu do poziomu 20 stopni C następuje dalszy przyrost temperatury rzędu ok. 2,5 stopnia na dobę.

Kolejnym krokiem w procesie wygrzewania jest tzw. studzenie posadzki. Pompa praktycznie przestaje ogrzewać podłoże, jednak jeśli czujniki wykryją, że temperatura spadła o 2,5 stopnia dziennie następuje ponowne uruchomienie ogrzewania. Działanie to ma na celu utrzymanie poziomu ogrzewania na odpowiednim poziomie.

Gdy cały proces dobiegnie do końca przyjmuje się, że został on wykonany prawidłowo. Wykorzystanie ciepła do jego realizacji umożliwia też ocenę poprawności działania pompy ciepła.

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.