IMG_6970

02 stycznia 2024

Autoadaptacja – czyli dynamiczna krzywa grzewcza o co chodzi ?

Spis treści

Kontrola temperatury w pomieszczeniach jest bardzo ważną kwestią, szczególnie w układach grzewczych opartych na pompach ciepła. W zależności od modelu dostępne są różne sposoby kontroli urządzenia, w tym autoadaptacja. Co to jest, na czym polega i czy warto z niej korzystać?

Tryby kontroli temperatury w pompach ciepła

Obiekty ogrzewane pompami ciepła typu powietrze woda mogą być, mówiąc najogólniej, kontrolowane na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest ustawienie stałej temperatury przepływu. W trybie tym na głównym sterowniku urządzenia ustawiona zostaje określona temperatura i nie jest ona zmieniana przez cały sezon grzewczy. Rozwiązanie nie wymaga dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie tzw. krzywej grzewczej, Jest to funkcja, prezentująca wykres temperatury zasilania. Na osi X zaznaczane są wartości temperatury zewnętrznej, natomiast na osi Y – temperatura zasilania. Gdy temperatura zewnętrzna spada, to temperatura systemu grzewczego podnosi się.

Ostatnim z podstawowych sposobów jest wykorzystanie tzw. autoadaptacji, która polega na kontroli temperatury w pomieszczeniu. Rozwiązanie to stosowane jest m.in. w pompach ciepła Mitsubishi Electric i jest wariantem sprawiającym użytkownikowi najmniej trudności w kontekście obsługi. Istotą jest tu wykorzystanie odpowiedniego sterownika, dzięki któremu pompa ciepła samodzielnie monitoruje temperaturę w pomieszczeniu i w zależności od uzyskanego pomiaru steruje pracą urządzenia. Działanie to jest możliwe dzięki znajdującemu się w pomieszczeniu czujnikowi.

Autoadaptacja – podstawowe założenia

Tryb autoadaptacji, to rozwiązanie, które wykorzystano w modelach Mitsubishi Electric. Aby system działał właściwie na głównym sterowniku lub opcjonalnie na bezprzewodowym termostacie ustalana jest określona temperatura. Znajdujące się w pomieszczeniach czujniki stale kontrolują jej poziom, a informacje przekazywane są do głównego urządzenia. Zebrane dane pozwalają ustalić optymalną temperaturę zasilania, jaka potrzebna jest, aby osiągnąć ustaloną przez użytkownika temperaturę w pomieszczeniu. Dodatkowo w trybie autoadaptacji, w optymalizacji krzywej grzewczej uwzględniane są czynniki związane z przewidywaną reakcją budynku (informacje te zapisane są niejako w pamięci pompy cieplnej).

Autoadaptacja w praktyce

Sterowanie temperaturą w pompach ciepła oparte o mechanizm autoadaptacji jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Aby lepiej zrozumieć proces działania i sterowania, najlepiej jest zapisać go, jako kolejne kroki:

  1. w pierwszej kolejności sprawdzana jest temperatura zasilania, która ustalana jest w oparciu o temperaturę zewnętrzną;
  2. czujniki znajdujące się w pomieszczeniu przekazują dane z wykonanych pomiarów do pompy ciepła;
  3. pompa ciepła, do której dostarczane są precyzyjne wyniki pomiarów, dzięki sterownikowi koryguje temperaturę pomieszczenia w taki sposób, aby utrzymać zadaną wartość, co sprawia, że nie dochodzi ani do przegrzania, ani nadmiernego wychłodzenia pomieszczenia;
  4. pompa reguluje częstotliwość pracy sprężarki w taki sposób, aby faktyczne zapotrzebowanie na ciepło zostało pokryte, bez strat.

W przypadku pompy ciepła Mitsubishi Electric, jako zaletę wymienić należy fakt, że czas, w jakim urządzenie ustala czy konieczna jest korekta temperatury wynosi zaledwie minutę. Stosowany algorytm działa zatem wyjątkowo szybko i sprawnie, utrzymując zadany komfort cieplny.

Dużym atutem jest też utrzymanie stałej, stabilnej temperatury, co ma ogromny wpływ na komfort cieplny w pomieszczeniu, bez względu na wyniki pomiarów. Urządzenie, modulując swoja moc działania wykorzystuje technologię inwerterową, co pozwala unikać krótkich cykli pracy, tym samym wydłużając żywotność pompy ciepła.

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.