IMG_0698

09 stycznia 2024

Ogrzewanie podłogowe sterowanie – jak ?

Spis treści

Ogrzewanie podłogowe to rozwiązanie, które cieszy się niesłabnącą popularnością. Z jednej strony jest funkcjonalne, komfortowe, potrafi efektywnie ogrzać pomieszczenie, a z drugiej pozwala spełnić obowiązujące standardy i normy ekologiczne. Jednak, aby działało optymalnie, musi zostać odpowiednio skonfigurowane. Jak zatem sterować ogrzewaniem podłogowym?

Sterowanie ogrzewaniem podłogowym, dlaczego jest ważne?

Eksperci, omawiając zalety ogrzewania podłogowego podkreślają, że jest to jedno z najbardziej ekonomicznych, stosowanych obecnie rozwiązań. Dużą zaletą jest możliwość łatwego sterowania układem i temperaturą w pomieszczeniach, aby uzyskać optymalny komfort cieplny dla użytkowników, choć ogromne znaczenie ma także optymalizacja zarządzania systemem sterowania.

Planując odpowiedni schemat postępowania pamiętać należy, że ważne jest uzyskanie właściwej temperatury, przy jednoczesnej eliminacji tzw. przegrzewów. Dzięki temu cały układ grzewczy pracował będzie prawidłowo i wydajnie. Właściwie zaprogramowane sterowanie wydłuża żywotność ogrzewania.

Trzeba jednak pamiętać o specyfice działania ogrzewania podłogowego, a przede wszystkim o tym, że jest to rozwiązanie mało dynamiczne. W praktyce oznacza to, że aby wprowadzone zmiany temperatury były odczuwalne w pomieszczeniu musi minąć nawet od 3 do 5 godzin. Fakt ten sprawia, że proces sterowania powinien zostać odpowiednio zaplanowany.

Systemy sterowania ogrzewaniem podłogowym – jak to działa?

Specyfika działania poszczególnych systemów zależy w dużym stopniu od jego złożoności. Dostępne obecnie warianty różnią się m.in. ceną, stopniem zaawansowania układu sterowania, a co się z tym wiąże – funkcjami. Niektóre z nich dają spore możliwości akumulacji ciepła.

Planowanie opiera się o tzw. krzywą grzewczą – funkcję, opisującą zależność pomiędzy temperaturą zasilania instalacji grzewczej oraz temperaturą, jaka panuje na zewnątrz. Dzięki tej zależności można ustalić, do jakiej temperatury kocioł powinien podgrzewać wodę przy temperaturze panującej na zewnątrz. Ważne są przede wszystkim dwa parametry – nachylenie krzywej oraz jej poziom. Oznacza to, że temperatura przekazywana na ogrzewanie podłogowe przez źródło ciepła uzależniona jest od poziomu temperatury, jaka odnotowywana jest na zewnątrz. Zależność jest tu prosta – im niższa temperatura będzie na zewnątrz, tym wyższa temperatura wytwarzana jest przez kocioł i doprowadzana do podłogówki, przy czym pamiętać należy, że poziom graniczny nie może przekraczać 40 stopni Celsjusza.

Optymalne ustawienie temperatury powinno zostać dopasowane indywidualnie. Konieczne jest uwzględnienie czynników, takich jak zapotrzebowanie domu na ciepło czy sposób wykonania instalacji i wykorzystane materiały. Specjaliści podkreślają, że najczęściej najlepszym wyborem jest doświadczalne znalezienie właściwej temperatury na źródle ciepła w taki sposób, aby w każdym pomieszczeniu było ciepło i komfortowo. Potencjalna trudność związana jest z faktem, że ustawienie jednakowej temperatury na źródle ciepła w kolejnych pomieszczeniach będzie generować inny poziom temperatury odczuwalnej. Aby obniżyć ją w pomieszczeniach, w których jest zbyt gorąco wykorzystywane są tzw. kryzy. Dzięki temu w dość łatwy sposób rozwiązać można problem z przegrzewaniem, a cały obiekt ogrzewany będzie w miarę równomiernie. Tego typu rozwiązanie posiada także wady, wśród których wymienić należy przede wszystkim brak możliwości regulacji poziomu temperatury osobno w każdym pomieszczeniu. Nie będzie można również wykorzystać automatycznej regulacji, ze względu na czasowe wyłączenie systemu sterowania lub przegrzewanie spowodowane zyskami słonecznymi.

Zaawansowane , inteligentne sterowanie ogrzewaniem podłogowym.

Rozbudowane systemy sterowania ogrzewaniem

Rozwiązanie alternatywne to model oparty na wcześniej omówionym, w którym dodatkowo montowane są siłowniki, których zadaniem jest odcięcie dopływu ciepłego powietrza do danego pomieszczenia. Mechanizm ten jest uruchamiany dzięki termostatowi. Urządzenie cały czas kontroluje temperaturę wewnątrz pomieszczenia, a gdy osiągnie ona zadany pułap – powoduje zamknięcie siłownika. Sposób ten, choć zdecydowanie bardziej energooszczędny niż poprzednio omówiony wariant, nadal nie jest pozbawione wad. Aby całość działała faktycznie dobrze termostat musi być umieszczony w odpowiednim miejscu. Niedotrzymanie tej zasady sprawi, że dopływ ciepła odcinany będzie zbyt późno, co notorycznie prowadzić będzie do przegrzewania pomieszczenia.

Kolejną modyfikacją, jaką można wprowadzić do układu sterowania ogrzewaniem, aby zoptymalizować jego wydajność, skuteczność przy jednoczesnym utrzymaniu ekonomicznego działania, jest umieszczenie w układzie czujnika temperatury podłogi. W takim układzie znajdujący się w pomieszczeniu termostat musi być wyposażony w dodatkowe wejście, które pobierać będzie informacje o pomiarze temperatury z podłogi. Wybór takiego wariantu wymaga specjalnego przygotowania już na etapie planowania systemu grzewczego, konieczne bowiem jest umieszczenie specjalnego czujnika bezpośrednio w wylewce ogrzewania podłogowego. Zaletą takiego układu jest to, że zdecydowanie lepiej i skuteczniej chroni on pomieszczenie przed przegrzaniem. Dodatkowo daje możliwości koordynowania temperatury podłogi i termostatu, co jest ogromnym atutem zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu. Model ten umożliwia ponadto podanie chwilowej temperatury wyższej niż wynikająca z krzywej grzewczej, co pozwala m.in. optymalnie wykorzystać nadwyżki ciepła pochodzące z PV, nie doprowadzając jednocześnie do przegrzewania pomieszczeń.

Termostat ścienny wraz z czujką znajdującą się w podłodze stwarza najwięcej możliwości regulacji oraz akumulacji ciepła, bez zbędnych przegrzewów.

Sterownik oparty o algorytm działania

Najbardziej zaawansowanym i jednocześnie dającym wiele możliwości regulacji rozwiązaniem jest rezygnacja z czujnika typu on/off na rzecz rozwiązania opartego o specjalny algorytm. Pozwala on analizować temperaturę w czasie, co umożliwia otwarcie siłownika w sposób płynny, w zależności od temperatury zewnętrznej oraz wymaganej w pomieszczeniu. Sposób pomiaru i działania sprawiają, że ciepło dostarczane jest stopniowo.

Sterownik wykorzystujący specjalny algorytm pozwala generować duże oszczędności, szczególnie że jest on często połączony z czujnikiem nasłonecznienia. Wariant ten jest rozwiązaniem najbardziej energooszczędnym, jednak jego montaż wymaga najwyższych nakładów finansowych związanych z instalacją.

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.