Smartmeter

02 grudnia 2023

Czy 1 kWh będzie drożeć . To zależy.

Spis treści

Czy 1 kWh będzie drożeć . To zależy.

W nadchodzącym 2024 roku możemy spodziewać się zmian w dostępie do energii elektrycznej, a konkretnie w postaci tzw. cen SPOT. Oznacza to, że cena energii będzie uzależniona od aktualnych cen na giełdzie, co skutkować będzie fluktuacjami cen prądu w różnych godzinach. Jak te zmiany wpłyną na cenę 1 kWh? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, które warto dokładnie zanalizować.

Wprowadzenie cen SPOT może stanowić krok w kierunku większej elastyczności cenowej, co może przynieść korzyści konsumentom, zachęcając ich do zużycia energii w korzystniejszych godzinach. Jednak równocześnie wprowadza to potrzebę monitorowania cen w czasie rzeczywistym, co może być nowym wyzwaniem dla gospodarstw domowych.

 

Ceny energii na rynku

W przeważającej części Europy ceny energii już są regulowane w modelu godzinowym, ale Polska wciąż tego nie wprowadziła. Cena energii elektrycznej wynika z podaży i popytu na rynku. Prawidłowe wdrożenie rozliczeń godzinowych w Polsce może przynieść korzyści, zwłaszcza jeśli uda się skutecznie zintegrować energię z odnawialnych źródeł. W przeciwnym razie może dojść do wzrostu cen energii, szczególnie jeśli cena energii z OZE pozostanie wysoka.

Skuteczna integracja energii z odnawialnych źródeł może również wpłynąć na poprawę bilansu energetycznego kraju, zmniejszając jego zależność od tradycyjnych źródeł. Dlatego istotne jest nie tylko wprowadzenie modelu godzinowego, ale także rozwijanie infrastruktury do pozyskiwania energii z nowoczesnych źródeł.

Zarządzanie energia

Efektywne zarządzanie energią staje się kluczowym elementem w kontekście nadchodzących zmian. Zautomatyzowane systemy, takie jak systemy odczytów cen energii od dostawcy czy inteligentne zarządzanie zużyciem, mogą maksymalizować korzyści z niższych cen w określonych godzinach.

Zautomatyzowane systemy zarządzania energią nie tylko pozwalają na oszczędności finansowe, ale także mogą przyczynić się do bardziej zrównoważonego korzystania z zasobów. Inteligentne urządzenia, takie jak inteligentne liczniki czy termoregulatory, mogą być kluczowym elementem w tej transformacji, umożliwiając precyzyjne dostosowanie zużycia energii do rzeczywistych potrzeb.

Czy pompa ciepła powinna współpracować z instalacją fotowoltaiczną ?

Automatyzacja i oszczędności

W nadchodzących latach kluczowym elementem będzie skupienie się na efektywnym zarządzaniu energią i wprowadzeniu zautomatyzowanych rozwiązań. Sterowanie pompą ciepła, ładowanie magazynu energii, ładowanie pojazdów elektrycznych czy uruchamianie sprzętu gospodarstwa domowego to przykłady zadań, które można zautomatyzować. Choć nie wszystko da się zautomatyzować, to sprawny system zarządzania energią może generować znaczne oszczędności.

Systemy automatyzacji nie tylko pozwalają na oszczędności energii, ale także mogą zwiększać wygodę życia. Na przykład, inteligentne ładowanie pojazdów elektrycznych w nocy, gdy ceny są niższe, może być korzystne zarówno finansowo, jak i dla samego użytkownika, który nie musi monitorować rynku energii na bieżąco.

Prognoza cen na 2024 rok

Czy zatem cena 1 kWh będzie rosła? Średnio może nieznacznie, ale analizując zmiany na przestrzeni godzin, zauważymy znaczące różnice. Edukacja, świadomość rynku energetycznego i wdrożenie systemów zarządzania energią stają się kluczowe. Przewiduje się, że ogólna cena prądu w 2024 roku wzrośnie, ale nie dla wszystkich. Rodziny, które zdecydują się na korzystanie z prądu w godzinach o niższych cenach, mogą liczyć na niższe rachunki, szczególnie jeśli wcześniej oszczędzały energię.

Edukacja konsumentów w zakresie korzyści z elastyczności cenowej oraz dostosowanie do zmieniającego się krajobrazu energetycznego może być kluczowe dla zminimalizowania skutków wzrostu cen prądu. Ponadto rozwój technologii, takich jak inteligentne liczniki czy aplikacje monitorujące zużycie, mogą ułatwić konsumentom świadome podejmowanie decyzji dotyczących korzystania z energii.

Taryfy dystrybucyjne i rabaty

Zmiany w taryfach dystrybucyjnych również będą miały wpływ na ogólne koszty energii w gospodarstwach domowych. Warto zauważyć, że istnieje możliwość uzyskania rabatu w 2024 roku dla tych, którzy zredukują swoje zużycie energii o 10% od jesieni 2022 do końca 2023 roku.

Rabaty za oszczędność energii mogą stać się bodźcem dla konsumentów do bardziej świadomego korzystania z zasobów. Wprowadzenie różnych stawek opłat w zależności od pory dnia czy efektywności energetycznej może być kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego korzystania z energii.

Nowe wyzwania

W kontekście nowej rzeczywistości rynku energii warto także podkreślić, że dostępność cen SPOT może wprowadzić nowe wyzwania. Konieczność śledzenia zmieniających się cen w czasie rzeczywistym oraz dostosowywania strategii zarządzania energią stanie się jeszcze bardziej kluczowa. Automatyzacja będzie musiała uwzględniać bieżące trendy i prognozy, co może stanowić dodatkowe wyzwanie, ale i szansę na jeszcze większe oszczędności.

Wprowadzenie cen SPOT wprowadzi nowy wymiar świadomości energetycznej, gdzie konsumenci będą zmuszeni stać się bardziej elastyczni w korzystaniu z energii. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy internet rzeczy, mogą wspomagać systemy zarządzania energią, przewidując zmiany w cenach i dostosowując się do nich automatycznie.

Ceny prądu są zależne od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, ceny surowców czy polityka energetyczna. Dlatego warto być na bieżąco z prognozami, być świadomym zmian na rynku i dostosowywać strategie energetyczne do zmieniających się warunków. Wprowadzenie efektywnego zarządzania energią i automatyzacji może być kluczowe dla minimalizacji kosztów i osiągnięcia oszczędności.

Picture of Karol Czyżewicz

Karol Czyżewicz

-absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalności Wentylacja-Klimatyzacja.
-absolwent Akademii Górniczo Hutniczej o specjalności Energetyka Odnawialna
-mistrz budownictwa pasywnego
-audytor certyfikatu ZIELONYDOM
-audytor certyfikatu szczelności budynku
-audytor certyfikatu termowizji budynku

Utwórzmy razem Twoją ofertę.